ξυνείρω

ξυνείρω
συνείρω
string together
aor ind mid 2nd sg
συνείρω
string together
aor subj act 1st sg
συνείρω
string together
pres subj act 1st sg
συνείρω
string together
pres ind act 1st sg
συνείρω
string together
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”